Посета Хемијском факултету

Извештај о посети Хемијском факултету у оквиру манифестације “Музеји за 10”


30 ученика наше школе је данас било на Хемијском факултету у оквиру манифестације “

Музеји за 10”. Показана им је библиотека факултета, лабораторије са NMR, највећа

лабораторија, Велики хемијски амфитеатар и Музеј факултета. Како су УН 2022 годину

прогласиле за међународну годину стакла видели су и поставку изложбе названу “ Кроз

призму хемије” и били су у могућности да сами праве стакло.

Након обиласка, посетили су и предавање “ Хемија љубави”

У прилогу су и фотографије.

18.5.2022. Предметни наставник

Ирена Беговић Антанасковић

<