Интернет настава

___________________________

Настава за све ученике од 1. септембра 2020. године се изводи у реалном времену према распореду часова коришћењем платформе школе ,, Google education''.

Платформа омогућава да сви ученици и наставници школе имају појединачне корисничке налоге преко којих и остварују директну комуникацију у учионицама предметних наставника и одељењским старешинама. У свакој учионици предмета налази се наставни материјал за сваки наставни час.

Разговори са психологом и педагогом школе заказују се преко мејла, а затим у договорено време имају састанак преко ,,Google meet''-a :

pedagog@osmagimnazija.edu.rs

psiholog@osmagimnazija.edu.rs

Ученици који желе да резервишу књиге из библиотеке информације добијају преко мејла и затим у договорено време преузимају књиге из библиотеке:

biblioteka@osmagimnazija.edu.rs

Са часа кинеског језика

Клавир у свечаној сали

<