Јавне набавке


ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА-2023/24.

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Модел уговора.doc

Образац структуре - цене1.doc

Образац структуре - цене2.doc

Образац структуре - цене3.doc

Образац структуре - цене4.doc

Образац трошкова припреме понуде.doc

Опис критеријума за квалитативни избор.pdf

Општи део- подаци о предмету набавке.pdf

Програм партија 1.doc

Програм партија 2.doc

Програм партија 3.doc

Програм партија 4.doc

Упутство понуђачима како да сачине понуду.pdf


ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА-2023/24.

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора - 2023-09-12T141802.361

Модел уговора

Образац структуре - цене1.

Образац структуре - цене 2.

Образац структуре - цене 3.

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део- подаци о предмету набавке

Образац трошкова припреме понуде

Екскурзија други разред 2023 2024.

Екскурзија трећи разред 2023 2024.

Екскурзија четврти разред 2023 2024.

Упутство понуђачима како да сачине понуду


ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА - 2022/23.

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора - 2022-12-12T120216.494.

Модел уговора

Образац структуре - цене

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део- подаци о предмету набавке

Програм

Упутство понуђачима како да сачине понуду


ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА-2022.

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Модел уговора

Образац структуре - цене

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део- подаци о предмету набавке

Програм

Упутство понуђачима како да сачине понуду

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Plan javnih nabavki 2022.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈН 1-2021 - електрична енергија.

1. Записник о отварању понуда - ЈН електрична енергија

Обавештење о додели уговора - ЕПС


ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2020


ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2020.pdf


ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ СТРУЈА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

2.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА СТРУЈА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


ДОПУНСКА НАСТАВА

1.ДОДАТНА

2.ДОПУНСКА НАСТАВА

3.ОТВОРЕНА ВРАТА


ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

2.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2

3.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3

4.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 4


ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЦЕНАМА ЕКСКУРЗИЈЕ


ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЕКСКУРЗИЈА


ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА2


ДОПУНСКА НАСТАВА

1.ДОДАТНА

2.ОТВОРЕНА ВРАТА

3.СЕКЦИЈЕ

4.ДОПУНСКА НАСТАВА


ЕКСУРЗИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2020 КОНАЧНО21

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЕКСКУРЗИЈА19-20


ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ2


ПРЕДВИЂЕНОМ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА ОДОДЕЛИ УГОВОРА


ОПРЕМА ЗА КАБИНЕТЕ БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ

1.КОНКУРСНАКАББИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ 2019-1

2.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАКАББИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ 2019-1

3.ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1 BH2019

4.ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2ее 2019.pdf


ОПРЕМА ЗА КАБИНЕТЕ БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ

1.КОНКУРСНА 2019HB2

2.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2019HB2

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРАkbh2019

4.УГОВОР-КАБИНЕТ-ХЕМИЈЕ


ОПРЕМА ЗА КАБИНЕТЕ БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ

1.КОНКУРСНА БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА 2019 (1)

2.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2019 БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА

3.ОДЛУКА О ОБУСТАВИ-kbh19


САНАЦИЈА ПЛАФОНА У ХОДНИКУ ШКОЛЕ

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- ПЛАФОН19-20

2.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПЛАФОН 19-20

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПЛАФОН2019

4.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ САНАЦИЈА ПЛАФОНА 2019


НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА И РЕПАРАЦИЈА СТИЛСКОГ НАМЕШТАЈА

1.конкурсна документација 2019нам

2.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2019нам

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА НАМЕШТАЈ2019

4.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ НАМЕШТАЈ


ДОБРА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА ЗА „БИО – ИНТЕРНИ КЛУБ ШКОЛЕ“

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА bio

2.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2019bio

3.19ОДЛУКА

4.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ био-интерни клуб


РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ НА ОБЈЕКТУ ОСМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 2019

2.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА 2019

3.ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1 - РАДОВИ 2019

4.ИЗМЕНА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 2019

5.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019 ИЗМЕНА 2 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

6.ИЗМЕНА 2 ОДРЖАВАЊЕ 2019.pdf

7.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019 ИЗМЕНА 2 ОДРЖАВАЊЕ

8.ИЗМЕНА 3ОДРЖАВАЊЕ

9.КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈА 2019 ИЗМЕНА 3 ОДРЖАВАЊЕ

10.ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ШКОЛЕ 2019

11.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 2019


САНАЦИЈА ПЛАФОНА

1.КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈА САНАЦИЈА ПЛАФОНА2019

2.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕЊ ПОНУДА САНАЦИЈА ПЛАФОНА2019

3.ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САНАЦИЈА ПЛАФОНА 2019

4.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019 ИЗМЕНА 2 САНАЦИЈА ПЛАФОНА

5.ИЗМЕНА 3 САНАЦИЈА

6.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019ИЗМЕНА3 САНАЦИЈА

7.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 6-20199.pdf


ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА s 2019

2.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА s 2019

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЕЛ.. ЕНЕРГИЈА

4.ОБАВЕШТЕЊЕ ОЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-СТРУЈА


РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2019

3.ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1А

4.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА јн

5.ОБАВЕШТЕЊЕО ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

1.КОНКУРСНА 4

2.ПОЗИВЗАПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2019

3.КОНКУРСНА ИЗМЕНА

4.ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1

5.ИЗМЕНА 1

7.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

8.ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3

9.ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 4

10.ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 5

11.OОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

12.ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2019eku

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019eku.

3.ОДГОР НА ПИТАЊЕ eku2019

4.ИЗМЕНА1 -EU2019

5.КОНКУРСНА НОВА 21 01 2019

6.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2019

7.I РАЗРЕД ОБАВЕШТЕЊЕ 2019

8.II РАЗРЕД ОБАВЕШТЕЊЕ 2019

9.III РАЗРЕД ОБАВЕШТЕЊЕ 2019

10.IV РАЗРЕД ОБАВЕШТЕЊЕ 2019


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.VIII ГИМНАЗИЈА ОДЛУКА РАЧУНАРИ

4.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2018

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2018

3.ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2018

4.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2018

5.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

6.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 4-2018


ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2018

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2018

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2018

4.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2018


ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА2018 ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

3.ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2018

4.ИЗМЕНА- 1 2018

5.ОДЛУКА ОДОДЕЛИ ЕКСКУРЗИЈА 2018

6.ЗАКЉУЧЕН УГОВОР ОСМА 2018

7.УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ 2

8.УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ 3


САНАЦИЈА ДЕЛА КРОВА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА И САНАЦИЈА ПОДОВА

1.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА САНАЦИЈА

2.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 3-1-2017

3.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2017 САНАЦИЈА

4.ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА САНАЦИЈА 2017

5.ОБАВЕШТЕЊЕ САНАЦИЈА


ЕКСКУРЗИЈА

1.ОДЛУКАО ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

2.ОДЛУКА ОДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕКСКУРЗИЈА

3.4 KD ОСМА ГИМНАЗИЈА-ИЗМЕНА

4.ПОЗИВ ЈАВНА НАБАВКА ЕКСКУРЗИЈЕ 2017

5.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ_2017

6KD_ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

7.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЕКСКУРЗИЈА

<