Информације за ученике

---------------------------------------------

Поштовани ученици, на овој страници можете пронаћи најбитније информације везане за рад школе.

Одаберите жељени документ који желите да прикажете:

____________________________________

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Допунска настава школске 2022-2023. године 24.01.2023.

Додатна настава школске 2022-2023. године 20.01.2023.

Термини отворених врата школске 2022-2023. године - 18.01.2023.

Распоред писмених провера знања за месец јануар - фебруар 2023. године

Распоред писмених провера знања новембар - децембар 2022-2023.

Распоред секција 15.11.2022.

Термини писмених провера знања септембар и октобар 2022-2023. године

Термини часова одељењског старешине 2022-2023.

Уџбеници за школску 2022-2023. годину

Прилог 1. Индикатори и граничне вредности.pdf

Strucno uputstvo za organizaciju rada srednjih skola 2021 2022.pdf

АКТИВНО УЧЕЊЕ 

ФАКТОРИ УСПЕШНОГ УЧЕЊА 

ОТКРИЈМО ТАЈНЕ УЧЕЊА 

ВОДИЧ ЗА УЧЕЊЕ 

КОНЦЕНТРАЦИЈА ПРИ УЧЕЊУ 

ИНФОРМАЦИЈЕ О РАСПОРЕДИМА

____________________________________

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

1.ПИТАЊА ЗА ПРВУ ГОДИНУ RII

2 ПИТАЊА ЗА ДРУГУ ГОДИНУ RII

3.ПИТАЊА ЗА ТРЕЋУ ГОДИНУ _PM

3.ПИТАЊА ЗА ТРЕЋУ ГОДИНУ _DJ

4. ПИТАЊА ЗА ЧЕТВРТУ ГОДИНУ_PM.

4.ПИТАЊА ЗА ЧЕТВРТУ ГОДИНУ _DJ

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 19-20

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРОГРАМ УМЕТНОСТИ ДИЗАЈН

УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА-2018-ОБА СМЕРА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПРВИ-ДРУГИ-ТРЕЋИ РАЗРЕД

4 rРАЗРЕД 2018 -ПМ iИ ДЈ СМЕР

ИСПИТНА ПИТАЊА ШПАНСКИ

u041Fu0438u0442u0430u

ПРВИ РАЗРЕД2

drugi РАЗРЕД2.

ТРЕЋИ РАЗРЕД2

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД2

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЕКСКУРЗИЈАМА

**Важна напомена: у доле наведеним понудама изражене су агенцијске цене без урачунатих дневница!

ИНФОРМАЦИЈЕ О УЏБЕНИЦИМА ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

Уџбеници за школску 2022-2023. годину

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ 2019

АНАЛИЗА УПИСА УЧЕНИКА НА ФАКУЛТЕТЕ

АНАЛИЗА УСПЕХА 2016

АНАЛИЗА УСПЕХА 2015

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ

Културне активности 21-22.docx

Културне активности 20-21.pdf

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 2019-2020.pdf

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ИЗВЕШТАЈ 2019

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 2018

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 2016-2017

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 2015-2016

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

СТИПЕНДИЈЕ - РУСИЈА

СТАНДАРД

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 2018

ЗДРАВСТВЕНИ ЛИСТ УЧЕНИКА

МАТУРСКИ РАД

КУЋНИ РЕД ШКОЛЕ

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ.pdf

СПИСАК НАСТАВНИКА

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉАа

ИЗВОД ИЗПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Хол школе у време одмора

Са школског часа

<