ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-1, 1-3, 1-4, 2-7 и 3-7

- Дана 23.05.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Историја за одељење 1-1;

- Дана 19.05.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Српски језик и књижевност за одељење 1-3;

- Дана 24.05.2022. године планирана је контролна вежба из предмета Историја за одељење 1-4;

- Дана 23.05.2022. године планирана је контролна вежба из предмета Историја за одељење 2-7;

- Дана 23.05.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Српски језик и књижевност за одељење 3-7.

<