ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-1, 2-4 и 3-3

- Дана 08.06.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Немачки језик за одељење 1-1;

- Дана 14.06.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Биологија за одељење 1-1;

- Дана 07.06.2022. године планирана је контролна вежба из предмета Историја за одељење 2-4;

- Дана 06.06.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Математика за одељење 3-3.

<