РАДИОНИЦА НА ИНСТИТУТУ ЗА БИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ''СИНИША СТАНКОВИЋ''

Ученици 2-3 и 3-11 су 11.06.2022.године у оквиру наставе биологије посетили Институт за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'' у Београду у пратњи наставника биологије Невене Остојић и Дијане Вукадиновић. Српско друштво за молекуларну биологију и Студентска секција Српског друштва за молекуларну биологију су организовали радионицу у сврху промоције науке и њеног бољег разумевања код младих. Циљ радионице је био да се ђаци приближе науци и да осете како она функционише и како се примењује у различите сврхе. Радионицу су водили једни од највећих стручњака у домену генетике и еволуције Др Јелена Алексић са Института за молекуларну генетику и генетичко инжињерство Универзитета у Беогрду, Леа Влајнић докторант и асистент Биолошког факултета у Београду и Др Ивана Петровић.

Тема радионице: Популациона генетика и очување генетичке разноврсности

<