Награде ученика 3-11

-

Ученица Александра Летић одељења 3/11 освојила је треће место на државном такмичењу

Смотра истраживачкх радова са темом из биологије: Испитивање Na+/K+ ATPaze на

хронично активираним астроцитима триметил-калајем in vitro.

-

Ученица Александра Летић одељења 3/11 освојила је прво место на окружном Такмчењу

талената из биологије.

-

Ученица Александра Летић одељења 3/11 освојила је треће место на државном Такмчењу

талената из биологије.

-

Пролазак у финале на Tech Case-у под покрвитељством ТМФ-а.

-

Ученица Анђела Деспотовић одељења 3/11 освојила је прво место на државном такмичењу

Смотра истраживачкх радова са темом из биологије: Анализа микобиоте фрески цркве

Светог Вазнесења Господњег.

-

Ученица Анђела Деспотовић одељења 3/11 освојила је прво место на државном такмичењу

Смотра истраживачкх радова са темом из социологије: Активност Нове образовно-

васпитне комуникације.

-

Ученица Анђела Деспотовић одељења 3/11 освојила је прво место на окружном Такмчењу

талената из биологије.

-

Ученица Анђела Деспотовић одељења 3/11 освојила је друго место на државном Такмчењу

талената из биологије.

-

Ученица Анђела Деспотовић одељења 3/11 освојила је треће место на међународном

такмичењу “International Conference of Young Scientists” са темом “Analysis of the fresco

mycobiota in the Church of The Holy Ascension”.

-

Ученица Јана Четник одељења 3/11 освојила је друго место на међународном такмичењу

Asean Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair 2022 са темом: Synthesis,

processing and characterization of new controlled porous bioceramic materials based on

phosphate dopet with Mg2+, Sr2+ and Cu2+ ions.

-

Ученик Михајло Михајлов одељења 3/11 освојио је друго место на државном такмичењу

Смотре истраживачих радова са темом „Настанак социологије као засебне (самосталне)

науке“ из области социологије.

-

Ученик Михајло Михајлов одељења 3/11 освојио је прво место на окружном Такмичењу

талената из биологије са темом „Стереотактичка радиооперација мозга“ из области

биологије.

-

Ученик Михајло Михајлов из одељења 3/11, освојио је бронзану медаљу у области бизниса

(пословања) на такмичењу „Indonesia International IoT Olympiad 2022“ са темом: „Optimal

indicator relied trading system combined with Average true Range hypothesis to counter effects

of market manipulation.”

-

Ученик Михајло Михајлов из одељења 3/11, освојио је бронзану медаљу у области

предузетништва на такмичењу „Youth International Science Fair 2022“ са темом: „Optimal

indicator relied trading system combined with Average true Range hypothesis to counter effects

of market manipulation.”

-

Ученик Михајло Михајлов из одељења 3/11, освојио је „IYSA SEMI GRAND AWARD“ у

области предузетништва на такмичењу „Youth International Science Fair 2022“ са темом:

„Optimal indicator relied trading system combined with Average true Range hypothesis to

counter effects of market manipulation.”

<