ПРОМЕНА РАСПОРЕДА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 1-1, 2-1 и 2-5

- Дана 13.12.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Енглески језик за одељење 1-1;

- Дана 06.12.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Српски језик и књижевност за одељење 2-1;

- Дана 20.12.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Биологија за одељење 2-1:

- Дана 21.12.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Математика за одељење 2-1;

- Дана 16.12.2022. године планирана је контролна вежба из предмета Географија за одељење 2-5.

<