ПРОМЕНА РАСПОРЕДА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 4-8

- Дана 07.12.2022. године планирана је контролна вежба из предмета Ликовна култура за одељење 4-8;

- Дана 15.12.2022. године планирана је контролна вежба из предмета Физика за одељење 4-8;

- Дана 09.12.2022. године понавља се писмени задатак из предмета Математика за одељење 4-8.

<