ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 2-4

- Дана 14.12.2022. године планирана је контролна вежба из предмета Физика за одељење 2-4;

- Дана 20.12.2022. године планирана је контролна вежба из предмета Биологија за одељења 2-4.

<