ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-5 и 1-10

- Дана 22.12.2022. године планиран је практични рад из предмета Рачунарство и информатика за одељење 1-5 - група Б;

- Дана 13.12.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Енглески језик за одељења 1-5;

- Дана 14.12.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Енглески језик за одељење 1-10.

<