ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 4-3

- Дана 12.12.2022. године планирана је контролна вежба из предмета Физика за одељење 4-3;

- Дана 15.12.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Енглески језик за одељења 4-3.

<