ЗАКАЗАНИ НОВИ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ЗА ОДЕЉЕЊА 2/2 И 2/1

За одељење 2/2 је заказан поновљени писмени задатак из енглеског језика за 30. 5. 2023. Такође, писмени задатак из латинског језика заказан је за 29. 5. 2023; а контролни задатак из физике за 7.6.2023.

За одељење 2/1 су заказане нове писане провере знања за предмет рачунарство и информатика 30. 5. 2023.; и писана провера знања из биологије за 6. 6. 2023.

<