ПРЕДАВАЊА-1-КАКО СЕ РЕЦИКЛИРАНА ЈУТА МОЖЕ УПОТРЕБИТИ ЗА УКЛАЊАЊЕ НАФТНИХ МРЉА И ЈОНА ТЕШКИХ МЕТАЛА ИЗ ВОДЕ И ЗАШТО ЈЕ ТО БИТНО_2_ЧИТАЊЕ ПРОШЛОСТИ ПЛАНЕТЕ ИЗ ЛЕДА

Дана 16.11.2023,. у периоу од 13 до 14:15, одржана су предавања у амфитеатру Осме београдске

гимназије. Гости/предавачи су на врло интересантан начин, са научним приступом, прилагођен

узрасној структури ученика, образложиле своје радове/пројекте и резултате истих.

Први предавач је била проф. др Маја Радетић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду; наслов теме "Како се рециклирана јута може употребити за уклањање нафтних мрља и јона тешких метала из воде и зашто је то битно?"

Цео извештај погледајтеОВДЕ.

<