Информатор

__________________________________________

Лице за заштиту података о личности

______________________________________________

Име и презиме

Бојана Каурин

______________________________________________

Контакт телефон

0112850779

______________________________________________

Адреса електронске поште

sekretar@osmagimnazija.edu.rs

______________________________________________

Радно место, положај

секретар установе


Преузмите жељени документ ниже:

Информатор о раду 2022/23.

Финансијски извештаји:

БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2020. ГОД.

Финансијски извештаји:

2017- ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2018

Министар просвете и наши ђаци

Ученици на одмору

<