Такмичења

У Осмој београдској гимназији ученицима који показују додатна интересовања из одређених предмета посвећује се посебна пажња и за њих се организују часови додатне наставе. Због тога, а најпре захваљујући њиховој жељи за усавршавањем и упорном раду, они су препознатљиви и успешни учесници великог броја такмичења.

Такмичења 2023/2024:

Такмичења-23-24.pdf


Такмичења 2022/2023:

Резултати ученика и њихових наставника на такмичењима у школској 2022-2023.

Такмичења-22-23.pdf


27 2 2023 РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ

Резултате можете погледати на линковима испод:

1 за сајт- Табела са списком пласираних ученика и подацима 1-разред

2- за сајт_ Табела са списком пласираних ученика и подацима 2-разред

3-за сајт_ Табела са списком пласираних ученика и подацима 3-разред

4-за сајт_ Табела са списком пласираних ученика и подацима 4-разред


Такмичења 2021/2022:

Такмичења 21-22.


Такмичења 2020/2021:

10 9 2020 ПРЕСТИЖНЕ НАГРАДЕ - БИОЛОГИЈА

Ученица Осме београдске гимназије Мара Раичковић одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију (2/11), одељењског старешине Мирјане Унчанин, током лета 2020 и почетком школске 2020/2021. године, учествововањем на такмичењима освојила је следеће престижне награде:

- 1 мeстo зa рaд из oблaсти ,,Life Scienc - Antimikrobna aktivnost potoplјenih kultura makroglјive Schizophyllum commune“ на Taкмичeњу тaлeнaтa пo нaучним oблaстимa.

- 1 мeстo за рaд из oблaсти друштвeних нaукa: „Toксикoлoгиja нa прoстoру Пoнтскe крaљeвинe у дoбa Mитридaтa V“.

- 1 мeстo из oблaсти ,,Environmental Science“ сa рaдoм: „Aнтимикрoбнa aктивнoст пoтoпљeних културa мaкрoгљивe Schizophyllum commune“, на Смoтри истрaживaчких рaдoвa учeникa срeдњих шкoлa.

- Злaтна мeдaља за истрaживaчки рaд из oблaсти прирoдних нaукa: „Antimicrobial activity of the submerged cultures of the macrofungus Schizophyllum commun“ International Research Competition for Young Scientist (IRCYS) 2020, Indonesia.

Наша ученица Мара Раичковић је пoлaзницa Рeгиoнaлнoг цeнтрa зa тaлeнтe Бeoгрaд II.

22 10 2020 ПРВО МЕСТО – ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ У КИК-БОКСУ

Мићовић Вељко, ученик 4/4, освојио је прво место на Шампионату Србије у кик-боксу, елиминисавши актуелног светског првака који је такође из Србије.

9 11 2020 ФЕСТИВАЛ СТВАРАЛАШТВА СТАРИЈИХ

Ученица Осме београдске гимназије Наталија Мијаиловић свечано је отворила 18 Фестивал стваралаштва старијих. Том приликом ученица је говорила своје стихове и тиме указала на неограничену лепоту стварања која не познаје разлике ни ограничења.

4 12 2020 МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА МЛАДЕ „ РУСКИ ЈЕЗИК – ЈЕЗИК ПОЕЗИЈЕ “

Николина Лазић, ученица одељења 4/8, победник је Међународног такмичења за младе ”Руски језик - језик поезије” у категорији Руска класична књижевност XIX века. Уз подршку наставника руског језика, Ане Спремић и техничку помоћ Марка Тошића (4/8),

Николина је припремила видео наступ на стихове А.С.Пушкина, чувено ,,Татјанино писмо” из романа у стиховима ,,Јевгеније Оњегин”. У конкуренцији 1472 учесника из различитих земаља жири је најпре одабрао 50 финалиста од којих су даље за сваку категорију гласовима публике, а потом и оценама стручне комисије, одабрано десет победника.

Све победнике очекује вредна награда - iPad Apple и диплома победника. Честитамо Николини на постигнутом успеху и желимо још пуно оваквих победа!

19 2 2021 ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ

18 02.2021. године одржано је Првенство града Београда у пливању за ученике и ученице основних и средњих школа 2020 - 2021 године. Осму београдску гимназију представљали су ученици Наталија Живковић, одељење 1/2, и Никола Поткоњак, одељење 3/1. Оба ученика такмичила су се у дисциплини 100 метара прсним стилом.

Никола Поткоњак је освојио треће место са резултатом 1:10,69 (34 стотинке слабији резултат од другопласираног).

Наталија Живковић освојила је четврто место са резултатом 1:34,62 (61 стотинку слабији резултат од трећепласиране).

Водили су их професори Предраг Марковић и Саша Васиљевић.

26 2 2021 ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Из Енглеског језика на даље такмичење пласирали су се ученици Осме београдске гимназије по категоријама.

У општој категорији:

Нинковић Душан 4/7 - наставник Ј. Богатиновић

Пелевић Жељко 4/3 - наставник О.Ц. Дивац

Пандилоски Андреј 4/7 -наставник Ј. Богатиновић

У специјалној категорији:

Босиљчић Катарина 4/4- наставник Ј. Богатиновић

Гарчевић Тамара 4/5- наставник Ј. Богатиновић

За Руски језик на даље такмичење пласирала се Николина Лазић 4/8 - наставник Ана Спремић

5 3. 2021. ТАКМИЧЕЊЕ „ХАКАТОН“ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Такмичење „Хакатон“ за средњошколце се по трећи пут организује, а одржава од 2 до 3 априла. Осмишљен је тако да средњошколце упозна са ИТ сфером и пружи им прилику да се опробају у програмској логици, језицима и писању програмских кодова. Селекција за учешће на такмичењу се састоји из три круга:

Попуњавање форме која се налази на сајту

On line тест за проверу познавања основних информатичких концепата Домаћи задатак који ће се радити на основу градива пређеног на радионицама Након радионица на којима ће средњошколци проћи кроз основне аспекте знања које им је потребно, приступа се двадесетчетворочасовном такмичењу у програмирању, где ће стећи прилику да примене научено, као и да се упознају са вршњацима истих или сличних интересовања.

Пријаве за такмичење се отварају 25 фебруара, а затварају 11 марта.

Отворена врата представљају онлајн панел на коме ће се ученицима презентовати шта је заправо Хакатон за средњошколце, а ранији учесници ће са њима поделити своја искуства и одговарати на сва питања која буду имали. Панел ће се одржати у два различита термина, 5.3. и 9.3. у 19 ч.

Више о Хакатону погледајте на сајту: https://fonis.rs/fon-hakaton/

12 4 2021 РEПУБЛИЧКИ/ДРЖAВНИ НИВO ТAКМИЧEЊA СМOТРE ИСТРAЖИВAЧКИХ РAДOВA 2021.

Taкмичeњe: Финaлe смoтрe истрaживaчких рaдoвa

Oргaнизaтoр: Цeнтaр зa тaлeнтe

Дaтум: 10 4 2021

Aлeксaндрa Лeтић 2/11

Teмa рaдa и oблaсти Биoлoгиje: Испитивaњe хистoпaтoлoшких прoмeнa и рeaктивнe aстрoглиoзe у хипoкaмпусу пaцoвa у мoдeлу нeурoдeгeнeрaциje тримeтил - кaлajeм – 2 мeстo

Maрa Рaичкoвић 2/11 – двaрaдa

Teмa рaдa из oблaсти Зaштитa чoвeчиje срeдинe: Биoдeгрaдибилни aнтибиoтици прирoднoг пoрeклa нa бaзи пoлисaхaридa – 2 мeстo

Teмa рaдa из oблaсти Психoлoгиje: Пeрцeпциja срeћe кoд учeникa oснoвних шкoлa – 2 мeстo

Mихajлo Mихajлoв 2/11

Teмa рaдa из oблaсти Биoлoгиje: Aнтибaктeриjскa aктивнoст сeкрeтa пигидиjaлних жлeздa врстe Pterostichus (Cophosus) cylindricus нa рeзистeнтнe сojeвe oдaбрaних врстa бaктeриja – 3 мeстo

27. 04. 2021 – МЕЂУНАРОДНИ ОБРАЗОВНИ МАРАТОН – „АКТУАЛНА РУСИЈА“

Јован Хоџић, ученик одељења 4/1 Осме београдске гимназије, као најактивнији учесник Међународног образовног маратона - Актуална Русија, награђен је за познавање руског језика путовањем у Москву.

Организатор образовног маратона је Међународна асоцијација светских студената на руским универзитетима.

Јован је такође добио и стипендију за студије у Русији, а да ли ће му бити испуњена прва жеља, а то је државни Правни факултет у Санкт Петербургу, сазнаће у јуну месецу ове године.

6. 5. 2021. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ,,ICYS “ (international conference for young scientists)

Ученица Осме београдске гимназије Мара Раичевић је на мeђунaрoдном тaкмичeњу ,,ICYS“ (international conference for young scientists) oсвojилa је брoнзaну мeдaљу из oблaсти ,,Environmental Science“, са научним радом на тему „Biodegradable polysaccharide - based antibacterials“.

12 5 2021. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Ученик Осме београдске гимназије Андреј Пандилоски IV/7 (предметни наставник Јелена Богатиновић) освојио је 3 место на градском такмичењу из Енглеског језика, које је одржано 09.05.2021. и пласирао се на републичко такмичење.

17 5 2021 . VII ФЕСТИВАЛ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ САРАДЊЕ

Ученице одељења 2/11 Анђела Деспотовић и Ђурђина Милентијевић учествовале су на VII фестивалу међугенерацијске сарадње и представиле су се својим песмама у збирци “Зелено, волим те златно”.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8dkvQwJ2JKY

18 5 2021. РЕЗУЛТАТИ „ МИСЛИШЕ “ 2021 .

У нашој школи је 29 априла 2021 године спроведено математичко такмичење ,,Мислиша 2021“.

Учествовалa су 43 ученика четвртог разреда.

Чланови тима наставника који су организовали такмичење у Осмој београдској гимназији су:

Милена Самарџић, Миона Шербула, Маја Црномарковић, Емина Чајлак, Бојана Павловић и Тања Момчиловић.

Резултати су следећи:

3 место ученик Бранко Кољеншић 3/1, наставник Миона Шербула

Похвале: ученица Јована Коцић, 3/1, наставник Миона Шербула

ученик Вељко Завишић, 3/10, наставник Ана Петковић,

ученица Ивона Коџић, 4/1, наставник Миона Шербула.

18 5 2021 ПРВЕНСТВ O ДРЖАВЕ У ГРЧКО-РИМСКОМ СТИЛУ

Ученик Осме београдске гимназије Лука Катић, 4/3 освојио је дана 15 маја 2021 године прво место на Првенству државе у грчко-римском стилу.

8 6 2021 НИС ОЛИМПИЈАДA ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА

Николина Лазић (4/8) и Ђурђина Милентијевић (2/11) оствариле су пласман у финале 8 НИС Олимпијаде из руског језика која се по први пут у потпуности одржава у онлајн формату.

Честитамо ученицама на постигнутом резултату и желимо успешан наставак такмичења!

14. 6. 2021. КОНКУРС ВИДЕО - РАДОВА „РУСКИ ЈЕЗИК – ИЗУЗЕТАН ЈЕЗИК“

Ђурђина Милентијевић (2/11) награђена је дипломом за учешће на конкурсу видео-радова под називом „Руски језик – изузетан језик“, у организацији Руског дома поводом Дана руског језика, који се обележава 6 јуна.

Постигнути резултати на такмичењима у школској 2018/2019. години:

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ:

„КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА“

Књижевна олимпијада – републичко такмичење:

На Републичком такмичењу из књижевности – Књижевна олимпијада - ученици Осме београдске гимназије освојили су следеће награде:

1 Ивана Илић, 4/5, прва награда, проф. Зорана Бошковић

2 Јована Кесеровић, 3/4, друга награда, проф. Мирјана Благојевић

3 Бојана Филиповић, 3/7, трећа награда, проф. Милан Шиповац

Књижевна олимпијада - окружно такмичење:

1. Тамара Танасијевић 1/8, друго место и пласман на републичко такмичење, проф. Милан Шиповац

2. Јована Ђурковић 1/5, друго место и пласман на републичко такмичење, проф. Далиборка Ранђеловић

3. Лука Здравковић 1/7, друго место, проф. Милан Шиповац

4. Теодора Нешић 1/7, друго место, проф. Милан Шиповац

5. Ана Марија Теслић 1/6, треће место, проф. Милан Шиповац

6. Дијана Поповић 1/2, треће место, проф. Мирјана Благојевић

7. Бојана Филиповић 3/7, прво место и пласман на републичко такмичење, проф. Милан Шиповац

8. Јована Кесеровић 3/4, друго место и пласман на републичко такмичње, проф. Мирјана Благојевић

9. Урош Бојановић 3/1, треће место, проф. Далиборка Ранђеловић

10. Ивана Илић 4/5, прво место и пласман на републичко такмичење, проф. Зорана Бошковић

11. Милица Никић 1/2, друго место, проф. Мирјана Благојевић

Kњижевна олимпијада– општинско такмичење:

Први разред

1. Милица Никић 1/2, проф. Мирјана Благојевић, прво место

2. Јована Ђурковић 1/5, проф. Далиборка Петровић, прво место

3. Тамара Танасијевић 1/8, проф. Милан Шиповац, прво место

4. Лука Здравковић 1/7, проф. Милан Шиповац, друго место

5. Теодора Нешић 1/7, проф. Милан Шиповац, друго место

6. Стефан Деспот 1/5, проф. Далиборка Петровић, друго место

7. Јована Бабовић 1/4, проф. Мирјана Благојевић, треће место

8. Ана Марија Теслић 1/6, проф. Милан Шиповац, треће место

9. Дијана Поповић 1/2, проф. Мирјана Благојевић, треће место

10. Филип Мирковић 1/4, проф. Мирјана Благојевић, треће место

Директан пласман на окружни ниво такмичења је остварила Дијана Поповић.

Трећи разред

1. Јована Кесеровић 3/4, проф. Мирјана Благојевић, прво место

2. Емилија Жикић 3/2, проф. Мирјана Благојевић, треће место

Директан пласман на окружни ниво такмичења су остварили Урош Бојановић 3/1 и Бојана Филиповић 3/7.

Четврти разред - директан пласман на окружни ниво такмичења је остварила Ивана Илић 4/5, проф. Зорана Бошковић.

„СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА“

На Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе ученици Осме београдске гимназије су постигли следеће резултате:

Петровић Филип, одељење 1/10 – друго место (професор Ана Кујовић).

Бојковић Зоран, одељење 1/10 – треће место (професор Ана Кујовић).

Коцић Јована, одељење 1/1 – треће место (професор Биљана Ђорђевић).

Сви ученици су се пласирали на Градско такмичење.

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

На градско такмичење пласирали су се следећи ученици:

Енглески језик: Белосавић Константин 4/6, Анастасија Банђур 4/6, Маша Ћосић 4/6, Невена Маринковић 4/8– предметни професор Сандра Ченић;

Јована Вуксан 4/4, Софија Илић 4/2 – предметни професор Драгана Павићевић;

Кристина Бајић 4/1 – предметни професор Оливера Цветковић Дивац;

Маја Карагуновић 4/5 – предметни професор Јелена Богатиновић.

Немачки језик: Невена Маринковић 4/8, Мина Павловић 4/8, Сара Аврамовић 4/5 - предметни професор Наташа Вучићевић;

Марија Богдановић 4/4 – предметни професор Марија Димитријевић.

Шпански језик: Марија Димитријевић 4/2 – предметни професор Миле Сајчић.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

градско такмичење:

Ученик Константин Белосавић, одељење 4/6, предметни наставник Сандра Ченић, освојио је треће место на Градском такмичењу из Енглеског језика, одржаном 16.03.2019. у Седмој београдској гимназији и тиме се пласирао на Републичко такмичење из Енглеског језика.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

републичко такмичење:

Ученица Осме београдске гимназије, Невена Маринковић 4/8 предметног професора немачког језика Наташе Вучићевић, освојила је 5.место на Републичком такмичењу из немачког језика.

градско такмичење:

На Градском такмичењу из немачког језика ученица Невена Маринковић 4/8, предметног професора Наташе Вучићевић, освојила је треће место.

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

републичко такмичење:

Ученица Осме београдске гимназије Марија Димитријевић (4/2), предметног професора шпанског језика Милета Сајчића, освојила је треће место на Републичком такмичењу из шпанског језика.

градско такмичењe:

На Градском такмичењу из шпанског језика ученица Марија Димитријевић 4/2, предметног професора Милета Саичића , освојила је треће место у општој категорији.

РУСКИ ЈЕЗИК:

МЕЂУНАРОДНА ОЛИМПИЈАДА ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА «ЛИК РУСИЈЕ 2019»

На Међународној Олимпијади из руског језика ,»Лик Русије 201», коју организује Руска школа при Амбасади Русије, ученици Ђорђе Петровић 1/8, и Лазар Мишић 2/8, предвођени професорком руског језика, Александром Спасић, освојили су прво и треће место за есеје из области Историје на тему »Ја, ти, он, она - заједно смо цела земља». Честитамо награђеним ученицима и њиховој професорки на постигнутим резултатима.

НИС ОЛИМПИЈАДА

Након ревизије квалификационих тестова и објављивања коначне ранг листе VII НИС Олимпијаде из руског језика утврђено је да се Николина Лазић, ученица II8 одељења, такође пласирала у финалну етапу овог такмичења.

У финале VII НИС Олимпијаде из руског језика пласирале су се Николина Митов (3/7), Сара Јелић (4/1) и Катарина Јаблановић (3/4). Ученице су припремале професорке Александра Спасић и Ана Спремић.

ГЕОГРАФИЈА

Ученица 3/4 одељења Осма београдске гимназије Исидора Ранисављевић, предвођена наставницом Географије др Добрилом Лукић, освојила је треће место са 90 поена из области географије на Регионалном такмичењу талентованих ученика средњих школа по научним дисциплинама.

«НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА»

Емилија Крантић, ученица одељења 3/2 Осме београдске гимназије, предођена наставницом географије др. Добрилом Лукић, с обзиром на остварене резултате на Националној географској олимпијади, представљаће Србију на Географској олимпијади Средње, Јужне и Југоисточне Европе.

Емилија Крантић, ученица одељења 3/2 Осме београдске гимназије, предвођена наставницом географије др Добрилом Лукић, освојила је треће место на републичком нивоу такмичења Национална географска олимпијада.

Емилија Крантић, ученица одељења 3/2 Осме београдске гимназије, предвођена наставницом географије др Добрилом Лукић, освојила је треће место на регионалном нивоу такмичења и пласирала се на републички ниво Националне географске олимпијаде.

МАТЕМАТИКА

Градско такмичење:

На основу резултата на Општинском такмичењу из математике на Градско такмичење из математике пласирали су се:

1. Милош Миловановић 1/5, предметни професор Ана Петковић

2. Петар Солдо 1/5, предметни професор Ана Петковић

3. Зоран Бојковић 1/10, предметни професор Оливера Ђорђевић

4. Никола Богдановић 3/7, предметни професор Оливера Ђорђевић

5. Василије Костић 3/1, предметни професор Милена Самарџић

6. Душан Белча 3/1, предметни професор Милена Самарџић

Окружно такмичење - математика

Ученици који су се, на основу резултата на општинском такмичењу, пласирали на окружно такмичење из математике:

први разред:

1 Милановић Милош 1/5, предметни наставник Ана Петковић

2 Солдо Петар 1/5, предметни наставник Ана Петковић

3 Бојковић Зоран 1/10, предметни наставник Оливера Ђорђевић

трећи разред:

1 Богдановић Никола 3/7, предметни наставник Оливера Ђорђевић

2 Костић Василије 3/1, предметни наставник Милена Самарџић

3 Белча Душан 3/1, предметни наставник Милена Самарџић

«МИСЛИША 2019»

III награда: Милановић Милош I/5 - предметни наставник Петковић Ана

Похваљени ученици: Вушовић Лука I/10 - предметни наставник Ђорђевић Оливера

Илић Бранислав I/5 - предметни наставник Петковић Ана

Коцић Јована I/1 - предметни наставник Шербула Миона

Коџић Ивона II/1 - предметни наставник Шербула Миона

Белча Душан III/1 - предметни наставник Самарџић Милена

Богдановић Никола III/7 - предметни наставник Ђорђевић Оливера

Ивковић Младен III/3 - предметни наставник Ивковић Вера

Костић Василије III/1 - предметни наставник Самарџић Милена

Тасић Никола III/5 - предметни наставник Петковић Ана

Вукелић Немања IV/1 - предметни наставник Ивковић Вера

ФИЗИКА

Градско такмичење:

1 Зоран Бојковић 1/10, предметни професор Ирена Брајевић

2 Лука Јелисавац 1/10, предметни професор Ирена Брајевић

3 Бранко Кољеншић 1/1, предметни професор Ненад Алексић

4 Никола Богдановић 3/7, предметни професор Славица Златановић

БИОЛОГИЈА

На Градском такмичењу из биологије, одржаном 24.03. 2019.године, Јокић Ивана ученица 3/7, Савић Анђела ученица 4/7 освојиле су друго место и директан пласман на Републичко такмичење.

Ученица Невена Миливојевић, 4/7 заузела је пето место.

Предметни професор који је припремао ученице за такмичење је Мирјана Унчанин.

СПОРТ:

ОДБОЈКА

Градско такмичење:

Ученици Осме београдске гимназије предвођени проф. Јеленом Маријан у сл. саставу:

1 Милорад Јашић 4/8

2 Урош Илић 4/8

3 Данило Илић 2/5

4 Андреј Арсеновић 4/8

5 Јован Абрамовић 2/3

6 Вук Урошевић 1/9

7 Мирослав Милинцић 3/4

8 Миломир Миладиновић 3/4

9 Огњен Ђоловић 3/3

10 Алекса Пешић 3/3

11 Стефан Бједов 4/3

Освојили су треће место на градском такмичењу у одбојци.

Општинско такмичење - прво место.

Девојке су наступале у следећем саставу:

1 Александра Бранковић 4/2

2 Тара Имшир 4/4

3 Теодора Живковић 4/6

4 Маша Стефановић 3/5

5 Невена Симић 3/8

6 Ања Цветковић 3/8

7 Невена Дукић 3/7

8 Мина Голубовић 2/3

9 Вања Јелачић 2/3

10 Катарина Бирг 1/8

11 Мила Вуксановић 1/8

• Дечаци су наступали у следећем саставу:

1 Милорад Јашић 4/8

2 Јован Абрамовић 2/3

3 Огњен Ђоловић 3/3

4 Данило Илић 2/5

5 Стефан Бједов 4/3

6 Алекса Пешић 3/3

7 Ђорђе Бањац 3/7

8 Вук Урошевић 1/9

9 Андреј Арсеновић 4/8

10 Миломир Миладиновић 3/4

11 Мирослав Милинчић 3/4

12 Урош Илић 4/8

Ученике водила проф. Јелена Маријан

ВЕСЛАЊЕ:

Веслачки тим Осме београдске гимназије у саставу: професор Алексић Славољуб, ученице:

Анђела Милатовић 4/3

Марија Лазић 4/6

Теодора Живковић 4/6

Мирјана Бајић 4/6

и ученици:

Алекса Марковић 4/3

Лазар Лазаревић 4/3

Арсен Арсеновић 4/8

Василије Ристичевић 4/2

Ђорђе Бошковић 4/1

Вук Спасојевић 4/8

Лука Јовановић 4/3

пласирао се у полуфинале такмичења у веслању.

СКОК УВИС

републичко такмичење:

Ученица Јована Делић, одељење 3/7 освојила је прво место на епубличком такмичењу у скоку у вис. Предметни професор је који је пратио рад ученице је Славољуб Алексић, наставник Физичког васпитања.

међуокружно такмичење:

Ученица Осме београдске гимназије, Делић Јована 3/7 освојила је прво место на Међуокружном првенству у атлетници - дисциплина скок у вис и пласирала се на државно првенство РС. Предметни професор који је пратио рад ученице је Славољуб Алексић.

градско такмичење:

Ученица Осме београдске гимназије Јована Делић, одељење 3/7, предвођена професором физичког васпитања Славком Алексићем, освојила је прво место на Градском такмичењу из атлетике у дисциплини скок у вис и пласирала се на Mеђуокружно такмичење.

КАРАТЕ

У недељу 30.09.2018. год. у Хали спортa "Ранко Жеравица" одржано је школско првенство Београда у каратеу, на којем је наступило 261 такмичара из 121 школе, наша Катарина Петровић ученица 1.8 предвођена проф. Јеленом Маријан освојила је прво место.

На такмичењу одржаном у Еслингену у Немачкој, ученица Осме београдске гимназије Катарина Петровић из одељења 1/8 освојила је 3 место у појединачној категорији сениорки у катама, и прво место са тимом у катама.

АИКИДО

Никола Антонијевић, ученик одељења 3/2, постао је аикидо мајстор, стекавши црни појас- први дан и титулу Јуданшан.

ТЕКВОНДО

Наталија Павловић, ученица 2/1 одељења Осме београдске гимназије, освојила је сребрну медаљу у теквондоу на Отвореном купу Шабац опен у категорији јуниор испод 52 килограма и тиме се пласирала на првенство Србије.

КИК-БОКС

Ученик Осме београдске гимназије, Вељко Мићовић, одељење 2/4, освојио је треће место на Првенству Београда у кик-боксу.

Ученик Осме београдске гимназије, Вељко Мићовић 2/4, освојио је прво место и златну медаљу на Београдском шампионату у кик боксу.

Вељко Мићовић ученик одељења 2/4, освојио је треће место на Светском купу у кик- боксу у Будимпешти.

Мићовић Вељко,ученик 2/4, освојио је прво место на државном првенству у кик- боксу и постао званични шампион Србије.

ЏУДО

Ученици Осме београдске гимназије, на Школском такмичењу Града Београда у џудоу освојили су следеће награде: Краљевић Мила 4.1 - сребрна медаља; Секуловић Викашин 3.5- бронзана медаља. Ученици су се пласирали се на Републичко такмичење, а предводила их је професорка Јелена Маријан.

Ученица Осме београдске гимназије, Мила Краљевић 4/1, освојила је треће место на Првенству Србије у џудоу.

РВАЊЕ

Ученик Осме београдске гимназије, Лука Катић, одељење 2/3, освојио је друго место на Међународном такмичењу из рвања одржаног 4.новембра 2018. године

Ученик Осме београдске гимназије, Лука Катић, одељење 2/3, освојио је друго место на Међународном такмичењу из рвања одржаног 4.новембра 2018. године

ПАРАДРЕСУРНО ЈАХАЊЕ

Ученик Осме београдске гимназије, Видан Ристић, одељење 1/4, освојио је 2 место у парадресурном јахању у Б категорији на Петим међународним спортским играма за особе са инвалидитетом Београд Open 2018, одржаним 22.09.2018. у Београду и 1.место у парадресурном јахању у Б категорији на Балканском такмичењу у паракоњаништву у Бања Луци, одржаном 30.09.2018. у Бања Луци.

-----

ОСТАЛО

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

На Државној смотри истраживачких радова учествовало је 5 ученика Осме београдске гимназије: Алекса Андријашевић из одељења 2-3 који је освојио друго место, Урош Стојанов из одељења 3-4 који је освојио друго место, Исидора Ранисављевић из одељења 3-4 која је освојила треће место, Тијана Марковић из 3-4 и Емилија Крантић из 3-2. Ментор при изради ученичких истраживачких радова била је наставница географије у Осмој београдској гимназији др Добрила Лукић.

Ученици Осме београдске гимназије Алекса Андријашевић 2-3, Емилија Крантић 3-2, Исидора Ранисављевић 3-4, Тијана Марковић 3-4 и Урош Стојанов предвођени наставницом географије Добрилом Лукић, одлуком комисије са Географског факултета Универзитета у Београду остварили су са својим радовима директан пласман на Државно првенство истраживачких радова.

Ученица Осме београдске гимназије Емилија Крантић одељења 3-2, предметног професора Светлане Радовић, својим истраживачким радом на тему „CONTEMPORARY MIGRATION ACROSS THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SERBIA", освојила је сребрну медаљу на Светској смотри истраживачких радова из области друштвених наука – ICYSSS.

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ПРОГРАМИРАЊА

Ученик Осме београдске гимназије, Јован Михајловић3/1, након одличних резултата Окружног такмичења позван је на Државно такмичење из програмирања. Предметни професор ученика је професор Јовица Ченић.

«ХАКАТОН»

Ученик Осме београдске гимназије Александар Пашалић, 4/2 освојио је прво место на такмичењу у програмирању ''Хакатон ''.

ЛИКОВНИ КОНКУРС

У оквиру ликовне секције и секције за визуелну уметност, ученице Анђелија Илић III8, Милица Ловчевић 2/8, Оливера Ћурдић 2/8, Јулијана Костић 2/2 и Рада Питулић1/1, осликале су дрвена јаја за ликовни конкурс „Најлепше јаје“. Конкурс је реализован од стране Центра за културу и спорт – Вождовац.

Секције воде наставнице Јелена Ивановић Маџоски и Милица Прелић.

ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА И ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ «У СУСРЕТ ПРАЗНИКУ»

Дана 16 априла, ученице Осме београдске гимназије Рада Питулић 1/1 и Јулијана Костић 2/2 присуствовале су свечаности «У сусрет празнику» на којој су им уручена признања за најлепше осликана дрвена јаја.

У оквиру свечане доделе награде, отворена је и изложба најуспешнијих радова, у Изложбеној галерији Вождовачког центра „Шумице“, у организацији Пријатеља деце општине Вождовац.

РЕПУБЛИЧКА СМОТРА УЧЕНИЧКОГ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА

Сара Јовановић, ученица одељења 2/5 Осме београдске гимназије, предвођена наставником ликовне културе Јеленом Ивановић Маџоски, освојила је прво место на Републичкој смотри ученичког ликовног стваралаштва за школску 2018-2019. годину.

Постигнути резултати на такмичењима из претходних школских година

2017-18.pdf

2016-2017.pdf

такмичења 2015_2016.pdf

2014-2015.pdf

2013-2014.pdf

2011-2012.pdf

2010-2011.pdf

Поклон библиотеке Шангаја

Изложени пехари

<