Тим за заштиту ученика од насиља

__________________________________________

3.8.4. Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и Тима за превенцију вршљачког насиља:

1. Бојан Тодоровић, председник

2. Ирена Брајевић – директор

3. Александра Атанасијадис - педагог

4. Јован Радосављевић - психолог, вођење евиденције

5. Катарина Радосављевић

6. Маја Црномарковић

7. Ђорђе Лалић

8. Грубор Весна

9. Павићевић Драгана

10. Мирјана Благојевић

11. Бојана Зеленовић

12. Реља Ђенадић 4/9, Хана Халиловић 4/6, представници Ученичког парламента

13. Биљана Аризановић, представник Савета родитеља (3/6)


Превентивне активности

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања предлаже да се сви учесници образовно-васпитног процеса као и родитељи ученика, упознају са материјалом датим на следећим линковима.

1. Приручник за наставнике и одељењске старешине:

Превенција и одговор на (дигитално) сексуално и родно засновано насиље у садржају линка се налази 4 сценарија радионица

https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2021/10/Prevencija_i_odgovor_za_web_ispr.pdf

Дигитално насиље- превенција и одговор у садржају линка се налази 5 сценарија радионаца погодне за рад на ЧОС у и настави грађанског васпитања

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i- reagovanje.pdf

,, Дигитално насиље – превенција и реаговање '' у садржају линка је 5 сецеарија радионица које могу радити одељенске старешине на ЧОСу

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.pdf

2. Приручник за вршњачке едукаторе (старији ученици/ чланови ђачког парламента држе осталим ученицима)

,,Култура комуникације међу младима'' у садржају линка се налазе 5 сценарија радионица

https://cpzv.org/cpzv_uploads/prirucnik_kultura_komunikacije.pdf

3. Онлајн платформа Министарства просвете '' Чувам те'' кратке обуке о превенцији и реаговању на различите врсте насиља намењена ученицима, родитељима и запосленима.

Потребна је регистрација мејлом где је потребно одабрати једну од 3 улоге на почетку( ученик, родитељ, запослен)

https://cuvamte.thecampster.com/site/signup

4. Водич за родитеље : ''Бирај речи- хејт спречи'

5. Водич намењен ученицима и запосленима '' Водич за дигиталну безбедност младих''

C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.

Vodic za digital-bezbednost-mladih.

vodic-za-roditelje-digitalno-nasilje

Sajber-buling.

Најсвежије новости

29.05.2023.
Манифестација награђивања ученика у Руском центру за науку и културу
26.05.2023.
10. НИС олимпијада - резултати 1. круга
24.05.2023.
ЗАКАЗАН НОВИ ТЕРМИН ЗА ПИСАНУ ПРОВЕРУ ИЗ ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОДЕЉЕЊЕ 1-6
23.05.2023.
ЗАКАЗАНИ НОВИ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ЗА ОДЕЉЕЊА 2/2 И 2/1
19.05.2023.
ТАКМИЧЕЊЕ МАТУРАНАТА У ОРГАНИЗАЦИЈИ РТСА „ВЕСЛАЈ ЗА СВОЈУ ШКОЛУ“ 2023. ГОДИНЕ
19.05.2023.
Писмена провера знања - контролни задатак из биологије за одељење 2/4
16.05.2023.
Списак испитних питања за ванредне ученике за француски језик
15.05.2023.
Распоред писаних провера за одељење 3-4 за мај и јун
15.05.2023.
Распоред писаних провера за мај и јун за одељење 2/7
12.05.2023.
Распоред писаних вежби и задатака за одељење 3/7
12.05.2023.
Распоред писаних провера за одељење 2/8
11.05.2023.
Промена термина контролног задатка из рачунарства и информатике за А групу за одељење 2/3
<