Информације за родитеље

____________________________________

Поштовани родитељи, на овој страници можете пронаћи најбитније информације везане за рад школе.

Одаберите жељени документ који желите да прикажете:

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатна настава школске 2022-2023. године 20.01.2023.

Допунска настава школске 2022-2023. године 24.01.2023.

Распоред писмених провера знања за месец јануар - фебруар 2023. године

Распоред писмених провера знања новембар - децембар 2022-2023.

Распоред секција 15.11.2022.

Термини писмених провера знања септембар и октобар 2022-2023. године

Термини часова одељењског старешине 2022-2023.

Уџбеници за школску 2022-2023. годину

Прилог 1. Индикатори и граничне вредности.pdf

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА2018

СТАНДАРД

ЗДРАВСТВЕНИ ЛИСТ УЧЕНИКА

СПИСАК НАСТАВНИКА

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

ИЗВОД ИЗ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

АНАЛИЗА УСПЕХА 2016

АНАЛИЗА УСПЕХА2015

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЕКСКУРЗИЈАМА

**Важна напомена: у доле наведеним понудама изражене су агенцијске цене без урачунатих дневница!

ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

Термини отворених врата школске 2022-2023. године - 18.01.2023.

ПРОJЕКТИ

SEECEL ПРОЈЕКАТ КАМП

SEECEL

ПРЕДУЗЕТНИЧКО

Свечана сала

Амфитеатар

<